Genoptagelse tilbage til 2001  1

SKAT har åbnet op for at indkomstår helt tilbage til 2001 kan genåbnes for personer, som har en bolig i Danmark og er blevet anset for fuldt skattepligtige, fordi de har udført en smule arbejde under ophold i Danmark, hvis opholdene primært har haft karakter af ferie eller lignende.

Se gratis video om skattesager  7

Esben Christensens rådgivningsfirma

Se en gratis video om skattesager fra Rådgivningsfirmaet Esben Christensen.

Videoen handler om skattesager, der føres for personer.

Hvordan er sagsgangen, klagesystemet og mulighederne for at få omkostningsgodtgørelse.

Se videoen her: Sagsgang m.m.